Projectmanagement

Wadi Vastgoed adviseert bij de ontwikkeling en uitvoering van bouwprojecten. Alle onderdelen en onderwerpen voor het doorlopen van een bouwontwikkelingsopgave worden door Wadi Vastgoed beheerst. Voor de uitvoering van de bouw wordt geadviseerd in onder andere de te volgen bouwmethodiek, de aanstelling en onderhandelingen met de gespecialiseerde (hoofd)aannemers. Dit wordt gedaan op basis van kennis en ervaring die is opgedaan bij een scala aan ontwikkel- en bouwprojecten. De werkzaamheden vinden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever plaats.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:

- Overleg met de gemeentelijke instanties.
- Het coordineren en controleren van de architect, constructeur en overige adviseurs.
- Het voeren van directie in samenwerking met de opdrachtgever.
- Het controleren, faciliteren en aansturen van het uitvoerende team.
- Het adviseren en leiding geven op het gebied van contractmanagement.
- Het aansturen en controleren van de gecontracteerde bedrijven.
- Het bewaken van de planning, kwaliteit en kosten van deze partijen.
- Het gebruiksklaar opleveren van de gebouwen.
- Het organiseren en leidinggeven aan de bouw-, werk- en installatievergadering
- Het controleren en aansturen op het gebied van veiligheid in de ontwikkel- en
  uitvoeringsfase.

Genoemde werkzaamheden zijn niet limitatief maar bedoeld om een globaal beeld van de werkzaamheden van Wadi Vastgoed te geven. In principe worden alle werkzaamheden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om tot een goede oplevering van de gebouwen te komen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals Wadi Vastgoed altijd werkt: professioneel, zorgvuldig, helder, betrokken en betrouwbaar.