Herontwikkeling

In het afgelopen jaar heeft Wadi Vastgoed ook haar koers verlegd naar de herontwikkeling en herbestemming van leegstaande kantoorgebouwen. Leegstaande kantoorgebouwen in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem worden op dit moment herontwikkeld en herbestemd. Er zal geïnvesteerd moeten worden in deze kantoorgebouwen om ze een nieuw leven te geven.

De kantoren worden volledig gestript en gerenoveerd
naar "state of the art" kantoren met het predikaat
superduurzaam. Naast het strippen en renoveren van
kantoren worden deze gebouwen herbestemd naar
woningen, zorg-appartementen, hotel en
onderwijshuisvesting.