Commercieel Vastgoed

Wadi Vastgoed ontwikkelt, ontwerpt en bouwt vastgoed in de regio Noord-Holland. Daarnaast beleggen wij, al dan niet met mede-investeerders, in
vastgoedobjecten.

Wadi is te herkennen aan haar betrokkenheid. Geen tussenpersonen. Dus direct contact en korte lijnen. Snel schakelen. Berustend op jarenlange ervaring. Door een groot netwerk kennen wij de markt en voelen de behoeftes.
Een hecht en op elkaar ingespeeld team zorgt voor hoge efficiëntie tegen lage kosten. Dit resulteert in de praktijk in een substantieel lagere huurprijs bij commercieel vastgoed.